สรุปผลการค้นหา

  1. beerqazasa

    Ubuntu 18.04 LTS (Bionic Beaver) Desktop x64 2018

    Description: Ubuntu 18.04 LTS Optimised for multi-cloud infrastructure, machine learning, AI and software development Download the latest LTS version of Ubuntu, for desktop PCs and laptops. LTS stands for long-term support — which means five years, until April 2023, of free security and...
  2. beerqazasa

    [จีน]-Ling Yu (Spirit Realm) อาณาจักรวิญญาณ [Ep.1-10 End]-Encode.H.264.1080p. [อัดจาก TV]-[Soundtrack บรรยายไทย]

    [จีน]-Ling Yu (Spirit Realm) อาณาจักรวิญญาณ [Ep.1-10 End]-Encode.H.264.1080p. [อัดจาก TV]-[Soundtrack บรรยายไทย] [เรื่องย่อ] ในโลกของหลิงหยู (สนามรบวิญญาณ) มีทวีปหนึ่งชื่อ ชีหลาน (น้ำแดง) ซึ่งนักรบและอาวุธจิตวิญญาณของพวกเขาถูกจำแนกออกเป็นหลายระดับ...